ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSU RDO

     ตามประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเลขที่ 4257 สังกัดฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย ไปแล้วนั้น

     เนื่องจากผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเข้าสอบในวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศฯ สำนักฯ จึงขอประกาศผล ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy