ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 4 อัตรา

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 4 อัตรา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา , นักวิชาการอุดมศึกษา 3 อัตรา) นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาในประกาศ และจะประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเลขที่ 4527 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และตำแหน่งเลขที่ 4258-4260 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy