ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

          1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

          2. นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ 

           3. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบ

     ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กันยายน 2563 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรายชื่อ click normal

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy