ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แก่ นางนิศากร รัตนถาวร

          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวมีนา โสะเบ็ญอาหลี

     โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

     - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป click normal

     - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี click normal

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy