ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและสำนักวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามเวลาที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้

        1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

        2. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ

        3. ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลาสัมภาษณ์ อย่างน้อย 20 นาที เพื่อกรอกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์

        4. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตึกและตลอดเวลาในขณะสอบสัมภาษณ์

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

     - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป click normal

     - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี click normal

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy