ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

 

1    

นางสาวปนัดดา ทองชู

2

นายจักรพงษ์ อินพรม

 

     โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ประกาศรายชื่อ click normal

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy