ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การสอบปฎิบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรายชื่อ click normal

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy