ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

logo_perin123[1].png

     ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จีงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวโยษิตา เล่ามนัสวี โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกรายชื่อสำรองมาปฏิบัติงานแทน 

 

ประกาศรายชื่อ CLICK

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy