ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน

logo_perin123[1].png

     ตามที่ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน นั้น

     บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จีงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ประกาศรายชื่อ CLICK

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy