ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งสัตวแพทย์

PSU-blue.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น
     บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ สพ.ญ.ขวัญชนก เดชยง โดยขอให้มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก CLICK!!!

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy