เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัลสถานวิจัยความเป็นเลิศที่มีผลงานระดับดี 

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ระยะที่ 2

รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ

คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยไบโอเซนเซอร์ ระยะที่ 2

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

คณะวิทยาศาสตร์

สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด ระยะที่ 2

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

รางวัลหน่วยวิจัยที่มีผลงานระดับดีเด่น 

หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์ เชิงคลินิก

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

คณะแพทยศาสตร์

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 คุณพิไลพร รองเลื่อน โทร.074-28-6952
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy