เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดี

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3

ศ.ดร.สมปอง เตชะโต

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 3

รศ.ดร.กฤช สมนึก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy