เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

รางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดีเด่น

สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 3

รศ.ดร.กฤช สมนึก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ผศ.ดร.รัศมี สังข์ทอง

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดี

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระยะที่ 2

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

คณะวิทยาศาสตร์

สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

ศ.ดร. สมปอง เตชะโต

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยวิจัยพีชคณิตและการประยุกต์

รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

 

หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 คุณพิไลพร รองเลื่อน โทร.074-28-6952
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy