เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554

1. เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดีเด่น ประจำปี 2554

  • สถานวิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence, CoE)

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา

  •  สถานวิจัย (Research Center, RC)

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  •  หน่วยวิจัย (Reseach Unit, RU)

หน่วยวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้

2. เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจำปี 2554

  • สถานวิจัย (Research Center, RC)

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 2

  • หน่วยวิจัย (Reseach Unit, RU)

หน่วยวิจัยทันตวัสดุ

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy