เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2553

สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence, CoE)

โครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาระบาดวิทยา
ผู้บริหาร : ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

 สถานวิจัย (Research Center, RC)

สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
ผู้อำนวยการ : รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

หน่วยวิจัย (Reseach Unit, RU)

หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
หัวหน้าหน่วย : รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy