รางวัลวิจัย ระดับชาติ ปี 2563

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Award-WW-INNO.png

รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จาก ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับ ในผลงาน อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 จากสภาวิจัยแห่งชาติ งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Award-WARAKORN.png  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดแบบหยดน้ำสำหรับกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน" โดยทีมวิจัย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร , นายอัสมี สอและ , นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว , รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์

Award-NATTAPORNG.png  

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา

ผลงานเรื่อง "ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ" (Alternative Word Suggestion System for English Writings (AltW)) โดยทีมวิจัย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ , นายศุภโชค หนูปาน , นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Award-BENJAMAS.png  

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนากระบวนการในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากก๊าซชีวภาพและการผลิตไขมันโดยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไขมันสูง” (Process Development for Carbon Dioxide Removal from Biogas and Lipid Production by Oleaginous Microalgae Cultivation) โดย ดร.ศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Award-SUPAYANG.png  

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศักยภาพของสารโรโดไมรโทนจากใบกระทุในการรักษารอยโรคสะเก็ดเงิน” (Potency of Rhodomyrtone Isolated from Rhodomyrtus
tomentosa (Aiton) Hassk. Leaf Extract as Anti - Psoriasis Agent for Treatment of Psoriasis Lesions) โดย ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

Award-OPAS.png  

รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทที่ 5 Shimadzu-CST Young Chemist Award 2019 สาขา Analytical Chemistry

ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด

 

4.0 Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TEIT 2019)  วันที่13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ เอ บี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Award-WATTANA.png

รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล

ดร.วัฒนา รติสมิทธ์ และทีมวิจัย

ผลงานวิจัยเรื่อง "แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางสะท้อนแสงที่ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับการทำความร้อนสูง"

  

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Award-WARAKORN.png

คณะวิทยาศาสตร์ 12 รางวัล จาก 7 ผลงาน ในต่อไนี้
รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องแอปตาเซนเซอร์วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทางการเกษตร สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องการพัฒนาแผ่นชี้วัดแอลกอฮอล์สำหรับมะม่วงเบาแช่อิ่ม สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องเครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

  

Toyota Thailand Foundation Award 2020

Award-KARUN.png

รางวัล ผลงานวิชาการดีเด่นTTF AWARD ประจำปี 2562-2563 ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานเรื่อง “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

งาน THAILAND TECH SHOW 2019 โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ลาน Charoennakorn Hall, ICONSIAMจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ฯ

Award-SUPITCHA.png

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล คณะวิทยาศาสตร์ , รศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และ อ.ทิติพร ณ นคร คณะวิทยาการจัดการ

จากผลงานนวัตกรรมสารยึดติดทางทันตกรรมที่ทนต่อการเสื่อมสภาพและต้านเชื้อแบคทีเรีย ใน PSU Smiles (รอยยิ้มของคนไทยโดย PSU)

 

งาน Innovation Bazaar 2020 ภายใต้หัวข้อ BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs D Bank) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Award-EK.png

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 2563 

นางสาวสุภากิจ เภาเสน , นายทรรษไนย แหวนเงิน , นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู และ นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ และมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาตร์

ผลงานเรื่อง Chronicare Patches วัสดุตกแต่งแผลจาก “แผ่นกาวว่องไวต่อการการกดที่ผลิตมาจากยางพารา” ของทีม Sci&Innova

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy