รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2558

รางวัล Bronze Medal จากงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST2015)  ประเทศไต้หวัน

 

ผลงาน "ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาประหยัด"
โดย ผศ.ดร.อารีย์ ชูดำ,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
Prof.Dr.Niamh NicDaeid
และ ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum
- รางวัล Gold Medal จาก International Federation of  Inventor's Associations
- รางวัล Gold Medal จาก International Federation of  Inventor's Associations
- โล่ Honorable Mention จาก Taipei International Invention Show  & Technomart

 

ผลงาน "ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด"
โดย ผศ.ดร.อารีย์ ชูดำ,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
Prof.Dr.Niamh NicDaeid
และ ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์

- รางวัล Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum
- รางวัล Special Award จาก Taiwan Invention Association
- โล่ Honorable Mention จาก Taipei International Invention

 

ผลงาน "ชุดตรวจเหล็กละลายน้ำราคาประหยัด"
โดย ผศ.ดร.อารีย์ ชูดำ
และ ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

- รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury)
- รางวัล Special Prize (On stage) จากประเทศมาเลเซีย และรางวัล Special Prize จากประเทศกาตาร์

 

ผลงาน "เว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ให้ผลการพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป และหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกที่ประมาณค่าจากการสังเกตของดาวเทียม"

โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
และ Prof. Dr.David H. Staelin บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลก (ESSAND) และ Massachusetts Institute of Technology

- รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
- รางวัล Special Prize การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd International Exhibition of inventions of Geneva” จากประเทศกาตาร์

 

ผลงาน "ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทำนายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซิพีน"
โดย  รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ
และ นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ คณะแพทยศาสตร์

- รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)
- รางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd International Exhibition of inventions of Geneva” ประเทศกาตาร์

 

ผลงาน "ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันชนิดกรดไขมันอิสระสูงแบบสองขั้นตอนด้วยท่อผสมแบบสถิต"
โดย  รศ.กำพล ประทีปชัยกูร,
ดร.กฤช สมนึก
และ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)
รางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd International Exhibition of inventions of Geneva” ประเทศกาตาร์ และประเทศโปแลนด์

 

ผลงาน "ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว"
โดย  ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)
- รางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd International Exhibition of inventions of Geneva” ประเทศกาตาร์
- รางวัลเหรียญทอง Gold medal
- รางวัลพิเศษ Special prize “Honor of Invention” จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ (ITEX2015) ประเทศไต้หวัน

 

ผลงาน "น้ำยางโปรตีนต่ำและผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางและเภสัชกรรม"
โดย  รศ.ดร.ภก.วิวัฒน์ พิชญากร และ
รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน Silver medal
รางวัลพิเศษ Special prize “Honor of Invention” จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ (ITEX2015) ประเทศไต้หวัน

 

ผลงาน "การเตรียมสมบัติและกลไกการเกิดของกรีนพอลิเมอร์ผสมจากแป้งมันสำปะหลัง พอลิเมอร์ละลายน้ำและยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ที่เติมสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์-อนินทรีย์"
โดย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)
- รางวัล Special Prize จากการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd International Exhibition of inventions of Geneva” ประเทศกาตาร์ และประเทศไต้หวัน

 

ผลงาน "สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน"
โดย  ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย,
ผศ.ดร.ธนพร อำนวยกิจ,
ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี,
น.ส.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล,
นายวิศรุต รัตนากรกุล
และ นายอนุชิต รัศมี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย

- รางวัลเหรียญทอง Gold medal
- รางวัลพิเศษ Special prize จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ (ITEX2015) ประเทศไต้หวัน

 

ผลงาน "เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบอัตโนมัติ"
โดย  รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล Joint Third Place Winner Bioresource Technology Best Paper Award 2015 (2014 Impact Factor) 
จาก Elsevier

 

ผลงาน "Enhanced growth and lipid production of microalgae  under mixotrophic culture condition: Effect of light intensity, glucose concentration and fed-batch cultivation"
โดย รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

คณะวิทยาศาสตร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy