รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2557

- รางวัล Gold Medal Award
- รางวัล Leading Innovation Award จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน The 8th International Exhibition of Inventions, Kunshan (IEIK 2014) ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ผลงานวิจัยด้านการพยากรณ์อากาศและการประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากการสังเกตของดาวเทียม
โดย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี                 
และProf. Dr.David H. Staelin
บัณฑิตวิทยาลัย สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลก (ESSAND) และMassachusetts Institute of Technology, USA

 

- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal Award) จาก 2014 Kaohsiung International Invention Exhibition (KIE 2014) ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน
- รางวัลผู้นำนวัตกรรม (Leading Innovation Award) จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
- รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)
- รางวัล Green Technology Research Exposition (GTReX) Gold Award จากประเทศมาเลเซีย

 

ผลงาน "ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว (Zinc-Soil Test Kit for Increase Rice Yields)"
โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา,
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์

- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัล Special Prize จาก Taiwan ด้านการแพทย์และสุขภาพ งาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

ผลงาน "มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง"
โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง ด้านการแพทย์และสุขภาพ จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

ผลงาน "วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา"
โดย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์
และ ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทอง ด้านวิศวไฟฟ้าโยธาและคอมพิวเตอร์ จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

ผลงาน "กาวสำหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพื้น (ไพรเมอร์) และกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยมาลิอิกแอน ไฮไดรด์"
โดย รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์,
รศ.อาซีซัน แกสมาน
และ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญเงิน ด้านเกษตรและอาหาร จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

ผลงาน "ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดละลายน้ำได้จากเจลาตินหนังปลา"
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล,
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
และ นายภควรรษ ทองนวลจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลเหรียญทองแดง ด้านเกษตรและอาหาร จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

ผลงาน "วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม"
โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน,
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
ผศ.ดร อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์, 
และนายสมคิด ศรีสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลเหรียญทองแดง จาก The 2nd International Innovation, Design, and Articulation ณ Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM Perlis), Malaysia

  

ผลงาน "A Low Cost Polyethylene Constructed Farm System for Spotted Babylon Culture"
โดย นายอัมรินทร์ ทองหวาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล International Early Career Physiologist Travel Award จาก The American Physiological Society ณ เมืองซานดิเอโก/ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy