รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2561

นักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2018 ในสาขา Agricultural Sciences 

INTER-SUT.png  

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 มกราคม 2561 ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงค์โปร์

INTER-WAROM.png  

ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี

ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

“46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

INTER-TEERAYUT.png  

 

รางวัล MEDALLE D’OR GOLD MEDAL (เหรียญทอง)

ผลงานวิจัยเรื่อง "เชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนกลั่นกรดไขมันปาล์มเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และส่วนผสมดีเซล" ของ ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร , นายศุภกิจ เอียดตรง , รศ.กำพล ประทีปชัยกูร , ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ , ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา และ นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์

INTER-AKARACH.png  

รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) และรางวัล Special prize 2 รางวัล จาก National University of Science and Technology “MISIS” ประเทศรัสเซีย และ Academy of Technical Sciences of Romania ประเทศโรมาเนีย

ผลงานวิจัยเรื่อง “อาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ำ FT-PLUS+ (FT-PLUS+ AQUA FEED, feed additives; Fortilin Protein)” ของ ดร.เอกราช นวลละออง และ ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
INTER-SRI.png  

รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

ผลงานวิจัยเรื่อง "แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ และ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์" ของ รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี , ทพ.อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล , ทพญ.สุรีรัตน์ ตันวัฒนะ และ นางสาวอัจฉรา แก้วจุรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
INTER-KITIYA.png  

รางวัล MEDALLE OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

ผลงานวิจัยเรื่อง "ซาลโมเนลล่าแบคเทอริโอเฟจในรูปแบบเอนแคปซูเลทแบบใหม่สำหรับการต้านเชื้อก่อโรคทางชีวภาพ" ของ ผศ.ดร.กิติญา วงศ์คำจันทร์ , นางสาวกันติยา เพชรสง และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
INTER-PP.png  

รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

ผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารสกัดชะมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ของ รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์
Award-EK.png  

รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

ผลงานวิจัยเรื่อง “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ (สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)” ของ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี , นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข , นางสาวศิริลักษณ์ อินต่อม , นางสาวบงกช เสวตามร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ พันตำรวจเอกกฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์
INTER-PIMONSRI.png  

รางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน)

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเรีย โคไล ในน้ำดื่มและผักโดยเทคนิคโมส พร้อมเอเบิ้ล นัมเบอร์ ร่วมกับลูปเมดิเอเตท ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น (เอ็มพีเอ็น-แลมป์)” ของ ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร , ศ.ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล , รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล และ นางสาวชนนิกานต์ ทองพรม
INTER-SANE.png  

รางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง)

ผลงานวิจัยเรื่อง “Derma Cellulose GG แผ่นแปะแผลที่เตรียมจากแบคทีเรียเซลลูโลสเมมเบรนที่ใส่สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อ Lactobacillus rhamnosus GG เพื่อป้องกันและรักษาบาดแผลติดเชื้อ ของ รศ.ดร. เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์ และ นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลระดับนานาชาติ EUDRAGIT® Award 2017

INTER-RATTAPOL.png  

ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับผลงานตีพิมพ์งานวิจัย เรื่อง Development of a topical mupirocin spray for antibacterial and wound-healing applications โดยมี รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

“Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ COEX Exhibition Hall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

INTER-CHARINRAT.png  

 

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers จากประเทศโปแลนด์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ (Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation)” โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy