รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2555

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก
(Man and Biosphere Programme: MAB) ประจำปี 2555 (2012 MAB Young Scientists Awards)

  ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล
สถานวิจัยความหลากหลายของคาบสมุทรไทย
คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

 
ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัดฟอร์มาดีไฮด์ราคาประหยัด”
โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ  คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)

 
ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์สกัดสารแบบไมโครที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และคณะ  คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ World Inventor Award Festival จาก Korea Invention News แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

 
ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ผ่าตัดพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ (PSU-CTR)”  
โดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์

รางวัล Best Rookie จาก Student Formula SAE Competition of Japan

 
ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย
ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต
ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล11th AJAS-CAPI Outstanding Research Award จาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies

  ผลงานเรื่อง “Effect of Feeding Rubber Seed Kernel and Palm Kernel Cake in Combination on Nutrient Utilization, Rumen Fermentation Characteristics, and Microbial Populations in Goats Fed on Brachiaria humidicola Hay-based Diets”
โดย รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา,
รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล,
และนายอภิชาติ หล่อเพชร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy