รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2556

รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 41 กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

 

ผลงาน "อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดโรคพังผืดกดรัดเส้นประสาทข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome)" 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 41 กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

 

ผลงาน "แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ (Smile feet)"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์

รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 41 กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

 

ผลงาน "อุปกรณ์ผ่าตัดเหล็กดามในข้อศอก (Elbow Movable Plate)"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์

รางวัลพิเศษ Special prize จาก สมาคมนักประดิษฐ์เกาหลี: Korea Invention Promotion Association (KIPA)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 41 ณ กรุง เจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

 

ผลงาน "อุปกรณ์ขาเทียมชนิดพิเศษ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล Gold Medal จากงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสมร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค"
โดย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร,
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี,
ดร.กฤช สมนึก
และนายนิยม พรหมรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล Gold Medal จากงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "ตัวดูดซับราคาประหยัดชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์สารพิษ"
โดย รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา,
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร,
ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต,
และดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง คณะวิทยาศาสตร์

รางวัล Gold Medal จากงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน "Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "คาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง"
โดย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา,
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม, ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล,
ผศ.ดร. จงดี ธรรมเขต, ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย,
ดร.สุภาพร ดาวัลย์ และ ดร.สุชีรา ธนนิมิตร 
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

- รางวัล Silver Medal จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ประเทศเกาหลี
- รางวัล Special Prize จาก Taiwan Invention Association: TIA ประเทศไต้หวัน

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม"
โดย ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
และ ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา คณะวิทยาศาสตร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy