รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ ปี 2560

รางวัลงาน "13th Taipei International Invention Show & Technomart "ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 ก.ย. 2560

  รางวัล Gold Medal Award

ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่ของสารสกัดเคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบที่เพิ่มการละลายน้ำ
โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, นายนายลิขิต ลาเต๊ะ,
รศ.ดร.นัฏฐา แก้วนพรัตน์, นางพรพิมล พันธ์ขาว
คณะเภสัชศาสตร์

 

  รางวัล Silver Medal Award

ผลงานเรื่อง ชุดตรวจเชื้อก่อโรค Aeromonas Hydrophila ในปลา
โดย ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา1, ดร.เอกราช นวลละออง1,
รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ2, รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง3
1คณะวิทยาศาสตร์, 2คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ 3คณะเภสัชศาสตร์

 

รางวัลงาน "Seoul International Invention Fair 2017" (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2560

 

รางวัล Gold Prize

ผลงานเรื่อง ตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดใหม่ อนุภาคแม่เหล็กนาโน ท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นและอัลจิเนตสำหรับวิเคราะห์สารพิษโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
โดย ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด, 
รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร์

 

 

รางวัล Gold Prize

ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
โดย รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ, 
ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ, นายปณิธิ รักนาม 
คณะเภสัชศาสตร์

 

 

รางวัล Gold Prize

ผลงานเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
โดย ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์, ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี,
รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส, นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ, นางสาวรูเฟียะห์ มะลี,
นางสาวคอฎีย๊ะ เถาวัลย์, นางสาวเบญจวรรณ ศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

รางวัล Gold Prize และรางวัล Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association

ผลงานเรื่อง อุปกรณ์วัดกำหนดตำแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา
โดย นางดวงรัตน์ หมายดี 
คณะแพทยศาสตร์

 

 

รางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association

ผลงานเรื่อง ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิวด้วยไฟฟ้าแบบพกพา
โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร,
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร์

 

 

รางวัล Bronze Prize

ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกความถี่ต่ำชนิดแคลมป์ท่อ
โดย ผศ.ดร.กฤช สมนึก,  
ผศ.ดร.กฤช สมนึก,  รศ.กำพล ประทีปชัยกูร, นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์
และ นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัลงาน "45th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560

  รางวัล Gold Medal Award และรางวัล Special Prize จากประเทศมาเลเซีย

ผลงานเรื่อง หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี,
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

 

 

รางวัล Gold Medal Award 

ผลงานเรื่อง แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์ม
โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, 
นางสาวนิติมา บินดุเหล็ม, นางสาวอาพาภรณ์ แก้วชูทอง
คณะเภสัชศาสตร์

 

  รางวัล Gold Medal Award

ผลงานเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยตาเขและการดูแล
โดย รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ ,
รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

 

  รางวัล Silver Medal Award และรางวัล Special Prize จากประเทศเกาหลี

ผลงานเรื่อง ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล,
นายสุไลมาน หมัดอะหลี, นายธีระพล เสนพันธุ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

    รางวัล Silver Medal Award

ผลงานเรื่อง ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกรในอาหาร
โดย นางพจชนาถ พัทบุรี, นายอุทัย ไทยเจริญ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy