ระบบสารสนเทศวิจัย

logo-prpm ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Research Project Management : PRPM

logo nriis ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
National Research and Innovation Information System (NRIIS)


scival logo โปรแกรม SciVal 

logo-psukb ระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Article Reward Online : ARO

banner-eval ระบบประเมินงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออนไลน์
PSU Research Evaluation Online

logo-psukb PSU TRIUP Act.

PSU Pubswatch PSU Publications Watch

REDCap ระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ REDCap
(Research Electronic Data Capture)

   ► เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เช่น US FDA 21 CFR Part 11, FISMA และ HIPAA-compliant เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ
1. หลักการใช้บริการ download icon
2. แบบคำขอใช้บริการ

logo-hrmis ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information System

logo-psukb คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Knowledge bank

   ► เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และจัดเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy