โจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ สกว.

เรียน  ทุกท่าน

สำนักประสานงาน “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สกว.เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. โจทย์วิจัยด้านแรงงาน
2. โจทย์วิจัยด้านการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถส่ง Concept paper เป็นแนวคิดในการตอบโจทย์วิจัยความยาวประมาณ 4-5 หน้า พร้อมประวัติส่วนตัวได้ที่
สำนักประสานงาน “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง”
ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282-920-2 โทรสาร 074-282-921มือถือ 081-542-6690
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2557 และท่านสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ www.abc-souththai.org

----

กรกมล  ขุนเพชร
จนท.สื่อสารมวลชน
สำนักประสานงาน "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง"
ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา
ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282920-2 โทรสาร 074-282921 มือถือ 087-9692908

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.abc-souththai.org 

 

แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy