สำนักวิจัยฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง: เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science)”

WallResearch 1 WallResearch 1

WallResearch 1 WallResearch 1

     วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง: เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science)” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนักวิจัยทั้งจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะต่าง ๆ รวม 10 คณะ ทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมจำนวน 52 ท่าน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายวิจัยตามเรือธง (Flagship) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 8 ประเด็นตามทิศทางวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยต่างคณะต่างสาขาจนสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ โดยผลสรุปจากการประชุมในวันนี้ มีหัวข้อวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันได้จำนวน 5 หัวข้อใหญ่ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาจะได้ประสานงานต่อไปในการพัฒนาให้เกิดเป็นข้อเสนอโครงการและเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

WallResearch 1 WallResearch 1

WallResearch 1 WallResearch 1

WallResearch 1 WallResearch 1

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy