ม.อ. จัดกิจกรรม PSU×KMUTT Symposium ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

KMUTT 1  KMUTT 1
 
KMUTT 1  KMUTT 1
 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมนักวิจัยกว่า 20 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม PSU×KMUTT Symposium ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิต จ.ภูเก็ต
     โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เพื่อสรุปและปิดโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งเริ่มทำกิจกรรมมาแล้วกว่า 3 ปี โดยมีการให้นักวิจัยระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป
 
KMUTT 1  KMUTT 1
 
KMUTT 1  KMUTT 1
 
KMUTT 1  KMUTT 1
 
KMUTT 1  KMUTT 1
 
 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy