สำนักวิจัยฯ เยือนเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรม PSU Research On Tour ณ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมเปิดเวทีรับฟังทุกปัญหาจากนักวิจัยในพื้นที่

OnTourPK 1 OnTourPK 1
     สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหารด้านการวิจัย โดย รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม PSU Research On Tour ที่วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นประธานต้อนรับและรับฟังตลอดกิจกรรม
OnTourPK 1 OnTourPK 1
     โดยในเวทีดังกล่าว เป็นการนำเสนอยุทธศาสตร์ และทิศทางงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน เพื่อให้นักวิจัยในทุกคณะ ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของแต่ละคณะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือสนับสนุนงานวิจัยให้ได้รับทุนมากขึ้น รวมถึงเป็นโอกาสในการรับฟังคำถาม ข้อปัญหาและสิ่งที่นักวิจัยในคณะต้องการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจับมือกันพาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพที่มากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
OnTourPK 1 OnTourPK 1
 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy