สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ ประเดิมด้วยงาน Workshop ในหัวข้อ Infectious Disease Modelling

PSU HITAP 2 PSU HITAP 3

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานประสานงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างเครือข่าย โดยเป็นการประชุมวิชาการระหว่าง นักวิจัยของไทยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) และเครือข่ายนานาชาติซึ่งประกอบด้วย London School of Hygiene และ National และ University of Singapore โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความสนใจของหน่วยงานในเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงศักยภาพและทิศทางความร่วมมือด้านสุขภาพกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

PSU HITAP 19 PSU HITAP 30

     โดยกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Prince of Songkla University (PSU) - The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LHSTM) Joint Workshop on Infectious Disease Modelling”  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานและประสานงานนักวิจัยชั้นนำด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Yang Liu จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกันต่อไป

PSU HITAP 50 PSU HITAP 56

PSU HITAP 62 PSU HITAP 63

 

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/PSU-HITAP{/gallery}

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy