ม.อ. นำทีมนักวิจัยจัดแสดงผลงานพร้อมใช้ประโยชน์ ในงาน Techno Mart 2022

TechnoMart2022 1 TechnoMart2022 2 TechnoMart2022 3

     มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน TechnoMart 2022 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานพาร์ค พารากอน Living hall และ Crystal Court ชั้น 3 Siam Paragon

TechnoMart2022 6 TechnoMart2022 7 TechnoMart2022 12

     สำหรับการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำผลงานเรื่องการพัฒนาตำหรับยาทางการแพทย์ที่มีสารสกัดมาตรฐานพืช กระท่อมเป็นส่วนประกอบทั้งชนิดเม็ดและชนิดเม็ดนิ่ม ของ รศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล จากคณะเภสัชศาสตร์และคณะ พร้อมด้วย ผลงานเรื่องสารสกัดกระท่อมมาตรฐาน GMP และ GHPP ของ รศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์และคณะ ไปจัดแสดง รวมถึงมีการนำผลงานวิจัยที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากคลินิกเทคโนโลยี ม.อ. เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานอีกด้วย

TechnoMart2022 8 TechnoMart2022 9 TechnoMart2022 10 TechnoMart2022 11

     นอกจากการจัดแสดงผลงานแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ การมอบรางวัล RSP Innovation Awards 2022 ซึ่ง รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ ในเวทีดังกล่าวด้วย

TechnoMart2022 4 TechnoMart2022 5

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy