สำนักวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นสร้างนักวิจัยสายธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัย

 TRL 11  TRL 2

     ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานวิจัยที่เน้น Competitiveness ต้องวิเคราะห์ Business Canvas และ TRL เป็น" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำ Business Canvas และ TRL หรือ Technology Readiness Levels ซึ่งเป็นระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม ที่เป็นกำแพงสำคัญของนักวิจัย ในการพัฒนาผลงานให้เข้าสู่ท้องตลาด หรือนำไปสานต่อในภาคส่วนต่างๆ โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญนโยบายจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำการสร้างแผนธุรกิจให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผ่านกิจกรรม Workshop

  TRL 19  TRL 30

       นอกจากเป็นการสร้างความรู้ให้นักวิจัยสามารถเห็นภาพรวมของการจำหน่ายหรือสร้างความร่วมมือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของตัวเองแล้ว การวางแผนกลยุทธ์เช่นนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาข้อเสนอของตน ให้มีเนื้อหาครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแหล่งทุนได้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

ประมวลภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/TRL{/gallery}

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

Business Model Canvas

- Research to market

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy