มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และ กรมหม่อนไหม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม ยกระดับมาตรฐานจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

 MOU QSDS 25

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามความร่วมมือ กับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นผู้ลงนามร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รองศาตราจารย์ ดร.จิรัฐ มีเสน นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุเทพ ขวัญเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม และ นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 5 จังหวัดชุมพร ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MOU QSDS 22 MOU QSDS 23 MOU QSDS 24

     โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ในการพัฒนางานวิจัย และวิชาการ รวมถึงห้องปฏิบัติการของทั้งสองหน่วย เพื่อนำไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ และสร้างกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการพัฒนาสังคม เพื่อการพึ่งพาตัวเองทางด้านงานวิจัยของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกร นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้โดยง่าย

MOU QSDS 40 MOU QSDS 44

     ซึ่งนอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ในโอกาสนี้ กรมหม่อนไหม ยังได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกมากมาย ห้องปฏิบัติการงานวิจัยด้านวัสดุ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พุทซ้อน คณะวิทยาศาสตร์  , ห้องปฏิบัติการงานวิจัยด้านวัสดุ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา ฆังคะมโณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการงานวิจัยด้านจุลชีววิทยา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นนภา โสตถิพันธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

 MOU QSDS 51 MOU QSDS 59 MOU QSDS 66

 

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 ประมวลภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/MOU-QSDS{/gallery}

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy