สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ม.อ. จับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดตั้ง AI engineering institute ภายใต้ sandbox กระทรวง อว.

Nvidia 06

     สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดตั้ง AI engineering institute ภายใต้ sandbox ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ กับ ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ HUAWEI NVDIA Microsoft และ WD และกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทยประกอบด้วย KBTG Lotus T.C.C. AIS และ True Digital Park ที่จะร่วมมือในการผลิต AI engineer รูปแบบใหม่ ตามการศึกษาฐานสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ที่ผู้เรียนสามารถเลือกออกแบบ เส้นทางของตัวเองได้ตามความต้องการ มีความยืดหยุ่น เน้นการเรียนที่ได้ปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทั้งสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และภาคเอกชน ร่วมสอนและให้คำแนะนำ

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/Nvidia{/gallery}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy