สำนักวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" 

Genome 45

    สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ. สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.คมวิทย์ สุรชาติ สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ , ดร.ทนพญ. สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ , นายแพทย์วิศลย์ เหล่าเจริญสุข สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ , นายแพทย์พงศกร ชูชื่น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และ ทนพ.ธนิษฐ์ ศิลา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรตลอดกิจกรรม

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้นำเอาความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระบาดมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงมีการจับฉลากมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โชคดี ซึ่งก็ได้รับความสนใจและหวังว่าจะนำเอาความรู้เหล่านั้นไปสานต่อในการทำวิจัยได้ต่อไป

ภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2565/Gallery/Genome{/gallery}

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy