กิจกรรมบรรยาย “แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย : Economic Analysis และ Social Return On Investment SROI ”

SROI 2

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ“แนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย : Economic Analysis และ Social Return On Investment SROI ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ไชยยะ คงมณี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายและให้ความรู้นักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ รวมไปถึงผู้สนใจภายนอกที่สมัครเข้าร่วมโครงการมาอย่างมากมาย ผ่านระบบ Zoom Meeting

SROI 1 SROI 3

     โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแนวคิดการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย และ กรณีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)กรณีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)ของโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และ SROI และสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยของตัวเองต่อไปได้

 

เทปบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรม

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy