ม.อ. จัดงานเสวนาและถอดบทเรียน เน้นสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จากกรณีศึกษาของจังหวัดภาคใต้ตอนบน

Covid24Nov 2

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.40 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาและถอดบทเรียน “การบริหารจัดการของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคใต้ตอนบน” ถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ก่อตั้งมายาวนาน มีองค์ความรู้หลากหลายสาขา และครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ของวิทยาเขต และมีการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคชุมชน ภาคการปกครองระดับจังหวัด หรือภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมของงาน เริ่มด้วยการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มาบอกเล่าถึงที่มาและสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น และทิศทาง แนวโน้มของการระบาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 

     นอกจากนี้ในช่วงแรกยังมีการถ่ายทอดเรื่องราว สมุย พลัส โมเดล และ สถานการณ์การระบาดในจังหวัดภูเก็ต ที่ถือเป็น 2 จุดท่องเที่ยวสำคัญและเป็นโมเดลต้นแบบ ในการนำร่องการบริหารจัดการปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดย นายแพทย์ทรงยศชญานินปรเมศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย และ นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

     หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาของการเสวนา ที่ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมถอดบทเรียน นำทีมผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด และภาคธุรกิจจากหอการค้า YEC ของภาคใต้ตอนบน ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี และตรัง ที่ใช้ประสบการณ์ตรงของแต่ละหน่วยงานที่ได้ดำเนินการในช่วงที่เผชิญปัญหาการระบาด มาบอกเล่าว่ามีการปรับตัว และทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด และยังสามารถคงอยู่ได้ รวมไปถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือหน่วยงานต่างๆ 

 

     "การใช้ความรู้ การใช้ข้อมูลจริงจากประสบการณ์คนในพื้นที่ครั้งนี้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่า ทุกๆมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต พร้อมที่จะเชื่อมโยงและช่วยผลักดันตามความเชี่ยวชาญและกำลังความสามารถของที่แต่ละหน่วยงานมี ซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถประสานงานมายังวิทยาเขตของเราได้ทุกที่ ถึงแม้ว่ากิจกรรมวันนี้จะจบลงแต่ความร่วมมือครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งต่อไป" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

 

     สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นจากการเสวนาและถอดบทเรียนครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อ หรือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมรับมือกับทุกวิกฤติการณ์ในอนาคตต่อไป

 

รับชมกิจกรรมย้อนหลัง

 Covid 24Nov CoverLive

 

ภาพกิจกรรม

   {gallery}D3/PR-news/2564/Gallery/Covid24Nov{/gallery}

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy