สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรม "Coffee Time แพทย์ : วิศวะ" เน้นสร้างสะพานเชื่อมงานวิจัยระหว่างคณะ

CoffeeTimeMED 13

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Coffee Time คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประเสริฐ วศินานุกร สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และทางระบบ Zoom

     สำหรับกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีและสร้างโอกาสให้นักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ และจับคู่เป็นความร่วมมือสร้างผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งนอกจากโจทย์วิจัยของคณะแพทยศาสตร์แล้ว ยังมีคณะและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนโจทย์วิจัยที่จะสามารถสร้างความร่วมมือต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งในอนาคตจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับคณะต่างๆที่ต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ หรือระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย

 

     ภาพกิจกรรม

  {gallery}D3/PR-news/2564/Gallery/CoffeeTimeMED{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy