สำนักวิจัยฯ จัดบรรยาย “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เน้นสร้างทักษะให้นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ

researchaticle 13

     เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรบรรยายผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom 

     สำหรับงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมที่สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ใช้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดนเน้นทางด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างบทความที่ถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการ และนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

 

เทปบันทึกภาพกิจกรรม

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย CLICK

 

ภาพกิจกรรม

 {gallery}D3/PR-news/2564/Gallery/researchaticle{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy