กิจกรรมการเสวนาออนไลน์ "ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ"

DIGITALSiminar 2

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ และรับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายใหม่ของประเทศกับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นยำ (Precision Agriculture and Aquaculture)” เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา และผ่านระบบ ZOOM โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม

     กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงแผนงานและความต้องการด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางในการหาความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับชมออนไลน์เป็นอย่างมาก

 

ภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2564/Gallery/DIGITALSiminar{/gallery}

 

เทปบันทึกภาพการเสวนา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy