อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ทางด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ กับ บริษัท NVDIA

ThailandAI-1.jpg

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ทางด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ กับ บริษัท NVDIA ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง GPU ทางด้าน AI ชั้นนำของโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Thailand A.I. University Consortium เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน AI Ecosystem โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ NVAITC ซึ่งเป็นเครือข่าย Research Center ชั้นนำทางด้าน AI ระดับโลก จากนโยบายของทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หรือ PMU C ที่สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ประเทศทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและทุนมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ไปพร้อมๆกัน

     โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนแผนงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ในหลายด้านในปีที่ผ่านมา มีโครงการ AI-5G Co-Creation ร่วมกับ บริษัทเอกชน AIS และ SCG สำหรับในปีนี้เป็นโครงการใช้ AI เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าสูง และในปีหน้าจะเน้นการต่อยอดงานวิจัยดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การใช้งานทางด้านสุขภาพ การแพทย์ และเกษตรอาหาร โดยเฉพาะมุ่งเน้นโจทย์งานวิจัยและนวัตกรรม สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ที่เทคโนโลยี AI นี้จะสามารถถูกนำไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนใต้ ได้แก่ การแพทย์แม่นย (Precision Medicine) การบริหารจัดการทรัพยากรมูลค่าสูงด้วย AI ในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยทุนสนับสนุนจาก Fundamental Research Fund (FF) ปี 2564 และการนำ AIไปช่วยในการสร้างอาหารเพื่ออนาคต (Future Food) เป็นต้น

ThailandAI 2

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy