สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินโครงการ การปิดโครงการ และรายงานผลการวิจัย ด้วยระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM+) สำหรับผู้ประสานงานวิจัย”

PRPM 10
     เมื่อเวลา 09.00 น. รศ.ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านวิจัยในหัวข้อ “การประเมินโครงการ การปิดโครงการ และรายงานผลการวิจัย ด้วยระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM+) สำหรับผู้ประสานงานวิจัย” ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์
 
     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการวิจัย โดยเฉพาะการประเมินโครงการ การปิดโครงการ และรายงานผลการวิจัย รวมถึงสามารถออกรายงานด้วยระบบ PRPM+ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระหว่างผู้ประสานงานวิจัยและผู้ดูแลระบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/PRPMplus{/gallery}
 
ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา
 
 
 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy