สำนักวิจัยฯ จัด DIGITAL WORKSHOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอด้าน AI

DigitalWorkshop 18

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม DIGITAL WORKSHOP โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ รองผู้อำนวยการภารกิจการพัฒนา ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. , ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตสึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้ดูแล AI Consortium และ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการดิจิทัล บพข. ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมนักวิจัยด้าน AI และผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ปี 2565 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอและหารือถึงแนวทางทำงานร่วมกันในอนาคตของนักวิจัย AI ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/DigitalWorkshop{/gallery}

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy