RDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Graphical Abstract” เพื่อพัฒนาทักษะให้นักวิจัย

GraphicalAbstract 7

     รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Graphical Abstract” โดยมี ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยยางพารานานาชาติไทย - จีน ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/GraphicalAbstract{/gallery}

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy