ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN จัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563”

HYFlood63 2

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ภาคใต้ SCCCRN จัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” (ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก) เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมเสมอที่จะตั้งการ์ดรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นตามข้อมูลทางสถิติ ณ โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ เข้าร่วม

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มาบรรยายถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2553 นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนชาวหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

     นอกจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาพส่วน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกปี และสกัดออกมาเป็นแนวทางแก้ไข ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบเตรียมความพร้อมโดยภาคประชาสังคม ว่า ความพร้อมด้านใดของหน่วยงานใดลดลงบ้าง จะทำให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผู้จัดจะได้นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ส่งให้หน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/HYFlood63{/gallery}

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy