สำนักวิจัยฯ จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งแรก เพื่อติดปีกให้นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการฯ ส่งแหล่งทุน

NewResearcher 4

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเตล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มอาจารย์ /นักวิจัย ที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามหลักวิชาการ และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน จากทีมวิทยากรมืออาชีพของมหาวิทยาลัยมากมาย

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/NewResearcher{/gallery}

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา


นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy