สถาบันวิจัยระบบพลังงาน จัดระดมความคิดนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหากรอบงานวิจัยระบบพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงพื้นที่ฯ

PerinSimilar 4

     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "การบูรณาการวิจัยระบบพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงพื้นที่ ไม้โตเร็ว และขยะชุมชน สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนของภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน" เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC) อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมตัวผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ผู้แทนจากพลังงานจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รวมถึงภาคเอกชนจากโรงไฟฟ้า ทั้งในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง เพื่อระดมความคิดสำหรับพัฒนากรอบการวิจัยที่จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาศักยภาพเชิงปริมาณและคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลปาล์มน้ำมันและไม้ยางพาราตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมทั้งขยะชุมชนทั้งจากแหล่งกำเนิดและบ่อฝังกลบสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้และประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกภาคส่วนต่อไป

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/PerinSimilar{/gallery}

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา


นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy