สำนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations

HumanEthics SEP 70

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations โดยมีวิทยากรมืออาชีพอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้ผ่านการบรรยายและการทำ Workshop ตลอด 2 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 3 และ 4 กันยายน ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

HumanEthics SEP 7  HumanEthics SEP 10  HumanEthics SEP 56

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเข้าร่วมและสอบถามข้อสงสัยจากหลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่นักวิจัยควรตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง เพื่อใช้ประกอบการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยต่อไปอีกด้วย

     ภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/HumanEthics-SEP{/gallery}

     เอกสารประกอบการอบรม

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy