สำนักวิจัยฯจัดกิจกรรมอบรมข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ และการศึกษาทางคลินิก

DragSimilar 20Aug2020 23  DragSimilar 20Aug2020 19

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรมอบรม ในหลักสูตร “ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์และการศึกษาทางคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาเป็นวิทยากร ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

DragSimilar 20Aug2020 31  DragSimilar 20Aug2020 39

     การอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้นักวิจัยที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้เข้าใจถึงกระบวนการในการควบคุมดูแลผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาผลงานวิจัย ด้านอาหารและยา นอกจากนี้ยังแนะนำเทคนิคการขึ้้นทะเบียนผลงานวิจัยให้สำเร็จด้วยดี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยต่อไปอีกด้วย

       ภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/DragSimilar-20Aug2020{/gallery}

 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy