สำนักวิจัยและพัฒนา จัดระดมความคิดนักวิจัยด้านพืชกัญชาและพืชกระท่อม หวังรวมกลุ่มสร้างผลงานวิจัยระดับประเทศ

KANCHA30072020 19  KANCHA30072020 33

     เมื่อเวลา 09.00 น. ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "1st PSU Annual Academic Conference on Medical Krathom and Cannabis" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านกัญชา และกระท่อม ของมหาวิทยาลัย ได่แก่ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ จากคณะแพทยศาสตร์ , รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ , รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล จากคณะเภสัชศาสตร์ , รศ.สมสมร ชิตตระการ จากคณะวิทยาศาสตร์ และผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

     หลังจากกิจกรรมเสวนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทำการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ผลงานวิจัยทางด้านพืชกัญชา และกระท่อมของมหาวิทยาลัย รวมถึงยังเป็นการรวมนักวิจัยที่สนใจในเรื่องดังกล่าวมาเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/KANCHA30072020{/gallery}

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy