สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมอบรม "การเขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน" แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาการเขียนขอตำแหน่งของมหาวิทยาลัย

Appraisal 0406220 1

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานจัดกิจกรรมอบรม "การเขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน" ให้แก่บุคลากรในสำนักฯ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการขอตำแหน่งของมหาวิทยาลัย โดยมี คุณเรวัต รัตนกาญจน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ตัวแทนจากคณะกรรมการประเมินค่างานระดับมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/Appraisal-0406220{/gallery}

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy