"กองทุน มิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19" ส่งมอบชุด PPE 500 ชุด แก่ รพ.ม.อ. เพื่อส่งมอบต่อให้หน่วยงานต่างๆ

DISPOSABLE 2

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ตัวแทนจากกองทุน มิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 นำโดยนายอัมรินทร์ ศรีวัฒนา รองผู้อำนวยการ ด้านจัดหาและบริหาร บริษัทพาเนล พลัส จำกัด (ในเครือกลุ่มมิตรผล) ได้ส่งมอบ DISPOSABLE PROTECTIVE CLOTHING จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้แทนมหาวิทยาลัย ภายใต้ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

DISPOSABLE 3 DISPOSABLE 1

     ซึ่งหลังการรับมอบ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีการส่งต่อ DISPOSABLE PROTECTIVE CLOTHING ให้กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอเทพา นำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป

DISPOSABLE 4 DISPOSABLE 5

 ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy